01.07.2020.

Јавна набавка добра - Надоградња постојећег корпоративног IP телефонског система

Јавна набавка добра - НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ КОРПОРАТИВНОГ IP ТЕЛЕФОНСКОГ СИСТЕМА (јавна набавка број 6/2020) - отворени поступак.
Започните разговор са оператером