02.07.2020.

Јавна набавка добара - Набавка угља, количине 25 t, за потребе Службе за катастар непокретности Уб

Јавна набавка добара - Набавка угља, количине 25 t, за потребе Службе за катастар непокретности Уб. Јавна набавка бр. 9/2020.
Започните разговор са оператером