08.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара - 2400 литара гасног уља екстра лако Евро Ел, за потребе Републичког геодетског завода, за СКН Шид.
Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером