28.07.2020.

Праћење коришћења годишњих одмора

Са циљем обезбеђења пословног континуитета и функционалног рада Републичког геодетског завода, у сарадњи са инжењерима компаније Microsoft извршена је контрола коришћења годишњих одмора запослених помоћу Microsoft Excel решења.

Прилагођавање Microsoft Excel-а за наведену сврху реализовано је имплементацијом формула за целовито израчунавање преклапања датума годишњег одмора запослених и њихових замена узимајући у обзир датум почетка и завршетка првог и другог дела годишњих одмора. Поред текстуалног обележавања за преклапање развијена је и графичка компонента (gantt chart) која се користи за брзо - визуелно праћење и препознавање преклапања датума. Алат такође проверава конзистентност података и обележава погрешан унос датума или формат имена запосленог што смањује грешке и помаже оператерима да брзо проналазе пропусте и извршавају исправке.

/content/Vesti/2020/07 Јул/ГО 2.jpg