14.10.2020.

Сарадња Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Републичког геодетског завода на примени нових иновативних решења у раду републичких пољопривредних инспектора

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ће користити предности нових технологија и иновативних решења за рад својих инспектора при утврђивању фактичког стања на терену. Потписивањем Уговора о сарадњи између Управе за пољопривредно земљиште и Републичког геодетског завода отпочет је заједнички рад на успостављању методологије и техничког решења за ефикаснији и транспарентнији рад републичких пољопривредних инспектора. Коришћењем дигиталне платформе Геосрбија и мобилне апликације crowdSDI које је развио Републички геодетски завод пољопривредним инспекторима ће бити омогућено да брзо идентификују тражену парцелу на терену, повежу се са свим релевантним подацима из државних регистара, утврде и дигитално евидентирају затечено стање и сачине записник у рекордно кратком року. Прикупљени подаци се потврђују геотагованим фотографијама сачињеним на лицу места. Након тога, записник са свим релевантним подацима са терена се готово истовремено са закључивањем записника достављају аутоматски у већ постојеће дигиталне базе Управе за пољопривредно земљиште. CrowdSDI и геоплатформа Геосрбија су међусобно повезане и служиће за полуаутоматску контролу и обраду прикупљених података из канцеларије.

Подсећамо да је у претходном периоду, кроз сарадњу Управе за пољопривредно земљиште и Републичког геодетског завода, мапирано комплетно државно пољопривредно земљиште и на јавном порталу Геосрбија чиме је обезбеђена потпуна транспарентност у поступку управљања државним пољопривредним земљиштем.

Такође, кроз сарадњу ове две институције је у прертходне две године извршена провера тачности свих постојећих података о начину коришћења целокупног пољопривредног земљишта, при чему је предмет обраде било преко 400 000 појединачних катастарских парцела. Користећи дигиталне сервисе и различите подлоге Управа за пољопривредно земљиште и Републички геодетски завод су извршили исправку, односно усклађивање података у бази РГЗ са стањем на терену на укупно 86 410 хектара државног земљишта на подручју 145 општина и градова у Републици Србији, на којој површини је по начину коришћења било уписано пољопривредно земљиште, а на терену се радило о шумама. Најчешће се радило о анахроним уписима преузетим из земљишних књига, али и о случајевима настајања самониклих шума које су заузеле некада пољопривредно земљиште. Кроз ове активности Република Србија и сви грађани добијају ажуран регистар и евиденцију непокретности које представљају добра од општег интереса у власништву Републике Србије, што за последицу има и домаћинско и одговорно управљање у складу са принципима одрживог развоја.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Републички геодетски завод настављају са дигитализацијом и увођењем иновативних техничких решења у свом раду како би обезбедили ефикасан сервис грађанима и подржали економски развој Србије.