24.11.2020.

Расту идеје и потребе, а са њима и геоСрбија

Три године рада дигиталне платформе Републичког геодетског завода.