22.06.2021.

Медији пренели вест о значају уписа ЈМБГ у катастар непокретности

www.novosti.rs, 22. 06. 2021.

Вечерње новости, 22. 06. 2021.

/content/Vesti/2021/06/Novosti-JMBG.PNG

www.niskiportal.rs, 24. 06. 2021.

/content/Vesti/2021/06/niski - JMBG.png

www.blic.rs, 23. 06. 2021.

/content/Vesti/2021/06/blic - JMBG.png

www.bizinfo.rs, 23. 06. 2021.

/content/Vesti/2021/06/bizinfo - JMBG.png

Започните разговор са оператером