ВЕСТИ
од 655 слогова
22.09.2020.

О истраживању у области сигурности власништва над непокретности на ТВ Студио Б

У емисији „Београде, добро јутро!“ о позицији Србије на Приндекс листи која показује Глобални индекс сигурности некретнина за 2020. годину говорио је Саша Рикановић. Он је нагласио да је просек решавања предмета који стижу преко еШалтера 4 дана, а да се рок продужава у случају да постоје претходни захтеви на истом предмету. Савет грађанима је да се о предметима распитају преко Инфо центра РГЗ-а али и да предмете подносе преко професионалних корисника еШалтера. Опширније о овој теми погледајте у наставку.
21.09.2020.

Медији пренели вест о великом успеху Србије у погледу сигурности власништва над непокретностима

Србија се нашла на 10. месту у Европи и на 14. месту у свету на Приндекс листи која показује Глобални индекс сигурности некретнина за 2020. годину. Опширније о овој теми прочитајте у наставку.
17.09.2020.

На новом специјализованом каналу Радио-телевизије Србије о геомагнетизму

На каналу РТС Наука било је речи о геомагнетизму и положају географског и магнетног пола. Саговорник у овој емисији била је инжењер геофизике мр Милена Чукавац, запослена у Републичком геодетском заводу у центру за геомагнетизам и аерономију. Геомагнетска опсерваторија налази се у Брестовику и од 1957. године у њој се врше мерења магнетног поља земље. Емисију можете погледати на званичним Facebook и Instagram профилима Републичког геодетског завода.
15.09.2020.

О процесу препарцелације на ТВ Студио Б

У емисији „Београде, добро јутро!“ о проблемима који се јављају у случају да се не изврши препарцелација говорила је Маја Радовић. На практичном примеру она је приказала проблеме и објаснила како се они могу решити, али и да се новијим и прецизнијим методама мерења долази до много тачнијих информација о парцелама. Опширније о овој теми погледајте у наставку.
10.09.2020.

Упад инспектора за рад у катастре Звездара, Палилула и Вождовац

Све је у савршеном реду, нема примедби на начин заштите од заразних болести у РГЗ-у, тако би се укратко могао препричати записник инспектора за рад који су изненада упали у просторије катастара у улици 27. марта, испрескакали запослене унакрсним питањима и прошпартали кроз све просторије и одељења.
08.09.2020.

О новим корисницима сервиса еШалтер на ТВ Студио Б

У емисији „Београде, добро јутро!“ о лиценцираним проценитељима, новим корисницима сервиса еШалтер, којима је омогућено да уместо грађана подносе захтев за издавање копије плана или уверења, говорила је Милица Јелић. Она је објаснила да ће увођење још једне категорије професионалних корисника додатно убрзати процес укњижбе непокретности. Опширније о овој теми погледајте у наставку.