11.05.2018.

Нови промотивни видео РГЗ - а

Кампања за подизање свести грађана о важности уписа власништва у катастар непокретности.

Започните разговор са оператером