16.07.2018.

Одлука о додели уговора

Пружање услуге одржавања хигијене у пословним објектима Републичког геодетског завода