17.10.2018.

Инфо центар и СКН Земун данас неће радити

Због планираног искључења струје у Земуну од 8 до 17 часова, Служба за катастар непокретности Земун и Инфо центар, чије су радне просторије такође у Земуну, данас неће радити.

На веб сајту ЕПС Дистрибуције наведено је да су за данас у периоду од 8 до 17 часова у Земуну планирана искључења у следећим улицама:

БОРЧАНСКА: 2-12, 1 -11В/3, ЧУНАРСКА: 1-17, ФРУШКОГОРСКА: 2-12, 1 -19В/2, ГОСПОДСКА : 25, КАРАМАТИНА : 26-42, 19-41Б, КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА: 8-8, 29-31, 35-73Б, ЊЕГОШЕВА: 14-36, 37-53, СИНЂЕЛИЋЕВА: 2-12, 1, ВЕЛИКИ ТРГ : 4, ВЕСЛАРСКА: 2-4, 1, ЗМАЈ ЈОВИНА: 22-26, 31-37.

СКН Земун и Инфо центар налазе се на локацији Кеј ослобођења 29, те су стога искључени са мреже током трајања планираних радова.

На сајту ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд наводи се још да се свакодневно изводе радови ради одржавања електродистрибутивне мреже, унапређења електроенергетског система, прикључења нових трафостаница и нових корисника, те да се радови благовремено планирају.