14.12.2018.

Распоред активности у поступку селекције кандидата у седмици од 17.12. до 27.12.2018.

Обавештавамо учеснике јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У периоду од 17.12. до 28.12.2018. године, планирано је следеће:

17.12. - 18.12. и 21.12 2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 42) за припрему и издавање података;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 56) за канцеларијске и евиденцијске послове;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 57) за провођење промена у базама података;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 65) руководиоца Групе издавање података катастра водова;

26.12. - 27.12.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 49) за канцеларијске и евиденцијске послове;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 58) за припрему података службене евиденције;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 59) за послове писарнице;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 64) за унос промена у базу података.

 

Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса


Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522
Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем e-mail адресе коју су доставили приликом конкурисања.


У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре. За неколико преосталих радна места разговори ће бити обављени почетком јануара 2019. године.


О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре благовремено ћемо постављати информације на веб сајту, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.

 

Започните разговор са оператером