15.10.2018.

Извештај о раду јавних бележника за септембар 2018.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/Vesti/2018/октобар/stat JB-septembar-1.jpg

 

/content/Vesti/2018/септембар/stat JB-septembar2.jpg

 

Извештај за септембар 2018.

 

Број достављених исправа: 19 695

Просечан број по јавном бележнику: 116

 

/content/Vesti/2018/oktobar/јб септембар 1.jpg

 

/content/Vesti/2018/oktobar/јб септембар 2.jpg

 

Број обустава: 882

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 4,17%

 

/content/Vesti/2018/oktobar/јб септембар 3.jpg

 

/content/Vesti/2018/oktobar/јб септембар 4.jpg