15.01.2019.

Извештај о раду јавних бележника за децембар 2018.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/Vesti/2019/01 januar/statistika-Tabela1-decembar.jpg

 

/content/Vesti/2019/01 januar/statistika-Grafikon 1-decembar

 

Извештај за децембар 2018.

 

Број достављених исправа: 22 018

Просечан број по јавном бележнику: 130

 

/content/Vesti/2019/01 januar/statistika-Grafikon 2-decembar.jpg

 

/content/Vesti/2019/01 januar/statistika-Grafikon 3-decembar.jpg

 

Број обустава: 650

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 2,67%

/content/Vesti/2019/01 januar/statistika-Grafikon 4-decembar.jpg


/content/Vesti/2019/01 januar/statistika-Grafikon 5-decembar.jpg