06.02.2019.

Јавна набавка мале вредности услуге - сервисирање фотокопир апарата

У прилогу можете преузети конкурсну документацију и позив за подношење понуда у поступку јавне набавке број 1/2019
Започните разговор са оператером