18.03.2019.

Прва запошљавања у РГЗ после готово читаве деценије, поступак потпуно транспарентан

Републички геодетски завод на потпуно транспарентан начин спровео је конкурс за запошљавање на који је стигло преко 26000 пријава! То је највећи конкурс који је до сада организовала једна државна институција. Многи млади стручњаци у области геодезије, права и информатике добили су прилику да буду носиоци промена и стварања катастра за 21. век.

Значај овог конкурса је утолико важнији, ако се узме у обзир да је просек година запослених у РГЗ-у био преко 50. Млади кадрови донеће нову енергију у институцију која уводи бројне иновације и модерна технолошка решења, допринеће реформама које су у току и решавању предмета у катастру.

На предлог младих колега, који су добили посао у Сектору за геодетске послове, направљена је заједничка фотографија са директором РГЗ-а Борком Драшковићем и начелником Славишом Алексићем.

Конкурс за 455 радних места био је оглашен у априлу 2018. године, а како је број пријава био неочекивано велики, посебан изазов био је пажљиво обрадити сваку пријаву и цео поступак обавити транспарентно у складу са законом и подзаконским актима. На веб сајту РГЗ-а током трајања селекције кандидата, објављиване су информације о току конкурса, постављени материјали за припрему кандидата за проверу стручног знања и редовно је ажуриран распоред тестирања. Посао су добили кандидати који су показали најбоље стручно знање и познавање рада на рачунару.