19.03.2019.

ПОДНЕТЕ ПРВЕ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ПРОТИВ ШТРАЈКАЧА

Републички геодетски завод данас је поднео кривичне пријаве против чланова Штрајкачког одбора због злоупотребе штрајка и насилног блокирања рада највеће писарнице катастра у Србији у улици 27. марта у Београду. Штрајкачки одбор оглушио се на одредбе Закона о штрајку и намерно опструирао спровођење Споразума о прекиду штрајка који је потисан са Владом Србије, а све са циљем да се изазову немири. Председница Штрајкачког одбора и шефица Одељења у Новом Саду Татјана Самарџија одбила је да потпише одобрење за додатак за прековремене сате за своје запослене и тако директно ускратила своје колеге за пуни износ зарада.

Подсетимо и да је дугогодишња лидерка синдиката ЈОС Мирјана Јовановић звана „Мима“ осуђена је на 8 месеци затвора за кривично дело несавестан рад у служби и то по споразуму о признању кривичног дела, а по сили закона је добила отказ.

Појединци саботирају рад РГЗ-а и срамоте синдикате и раднике. Чланови Штрајкачког одбора Дијана Константиновић и Предраг Миљковић чак и физички спречавају грађане да дођу до шалтера иако од њих зарађују плате и требало би да им буду на услузи. И запослени у службама зазиру од бахатог понашања Штрајкачког одбора који чак и у канцеларије начелника служби упадају без најаве и куцања. У неким срединама запослени који желе да раде трпе вербално насиље, а штрајкачи их називају неморалним.

Споразум о прекиду штрајка Влади Србије доставио је Штрајкачки одбор као готов документ, без могућности за преговарање, по систему „кључ у руке“. Влада је такав документ прихватила и потписала и на тај начин у потпуности одговорила на захтеве Штрајкачког одбора.

Одељењу финансија РГЗ-а у петак су се писаним путем обратиле Служба за катастар непокретности Нови Сад 1 и Служба за катастар водова Панчево и доставиле допуњене листе запослених са неопходном документацијом за обрачун зарада која је недостајала да би обрачун био у складу са Зконом о платама државних службеника и Споразумом о прекиду штрајка.

На основу комплетиране исплатне документације обрачун зарада за 8 запослених који су накнадно доставили сва неопходна документа коригован је истог дана када је документација предата Одељењу финансија.