08.04.2019.

Потписан уговор о набавци ИТ опреме за Геодетско-катастарски информациони систем - ГКИС

Предмет уговора је набвка ИТ опреме за Републички геодетски завод који ће обезбедити системску, хардверску и комуникацину опрема која ће бити иснсталирана у Дата центру и службама РГЗ-а, а намењена је за нови Геодетско-катастарски информациони систем (ГКИС) који је у фази развоја и имплементације.

Неки модули новог инфорамационог система РГЗ-а су већ у реалном раду (обрада поднетих захтева од стране грађана, јавних бележника, геодетских организација и локалних самоуправа кроз Document Management System – DMS преко писарница у службама или дигитално преко еШлатера), а цео нови ГКИС  ће бити у продукцији до краја 2020. године.

Стратешки циљ РГЗ-а је да успостави централни геодетски и катастарски информациони систем, који ће интегрисати графичке и алфанумеричке податаке и објединити их у једну централну базу података. Развојем централне базе података обезбедиће се услови за ефикасну, транспарентну, брзу и квалитетну размену података путем веб сервиса. Такође, дигитални катастарски планови, као део Националне инфраструктуре геопросторних података, за коју је такође надлежан РГЗ, омогући ће корисницима из разних области да лакше идентификују и приступају жељеним подацима.

/content/Vesti/2019/04-април/IMG_2400 0804.jpg

Уговор за испоруку ИТ опреме су потписали директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић и Душан Милићевић, директор Comtrade System Integration d.o.o. Beograd. Комплетна ИТ опрема ће бити испоручена и инсталирана до краја јуна 2019.године. Ова активност се реализује уз подршку Светске банке, кроз пројекат „Унапређење земљишне администрације“.