10.04.2019.

Питања за припрему кандидата за конкурс објављен 27.12.2018.

Детаљније у наставку.

Сви кадидати биће благовремено обавештени о времену  и месту почетка тестирања, на начин како је то наведено у тексту јавног кокурса, као и на сајту Републичког геодетског завода.

У прилогу овог обавештења су питања за припрему кандидата која ће бити предмет теста. Републички геодетски завод задржава право измене и преформулације питања у складу са назначеним стручним оспособљеностима, знањима и вештинама који су предвиђени јавним конкурсом да ће се тестирати у изборном поступку.

За радно место под бројем 1
За радно место под бројем 2
За радно место под бројем 3
За радно место под бројем 4
За радно место под бројем 5
За радно место под бројем 6
За радно место под бројем 7
За радно место под бројем 8
За радно место под бројем 9
За радно место под бројем 10
За радно место под бројем 11
За радно место под бројем 12
За радно место под бројем 13
За радно место под бројем 14
За радно место под бројем 15
За радно место под бројем 16
За радно место под бројем 17
За радно место под бројем 18
За радно место под бројем 19
За радно место под бројем 20
За радно место под бројем 21
За радно место под бројем 22
За радно место под бројем 23
За радно место под бројем 24
За радно место под бројем 25
За радно место под бројем 26
За радно место под бројем 27
За радно место под бројем 28
За радно место под бројем 29
За радно место под бројем 30
За радно место под бројем 31
За радно место под бројем 32
За радно место под бројем 33
За радно место под бројем 34
Започните разговор са оператером