13.04.2019.

Измењена Одлука о начину обезбеђивања минимума процеса рада

Одлука о начину обезбеђивања минимума процеса рада измењена је у складу са достављеним предлозима из Министраства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Примена Одлуке почиње 13.04.2019. године.