27.05.2019.

ВЕЛИКА ПОХВАЛА РГЗ-у

Извештајем Агенције за борбу против корупције похваљен рад РГЗ-а!

На интернет страници Агенције за борбу против корупције објављен је Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији и Ревидираног акционог плана за њено спровођење за 2018. годину, са оценом реализације свих активности Ревидираног акционог плана од 2016. до 2018. године.

Наведени извештај је намењен Народној сукупштини Републике Србије, одговорним субјектима из стратешких докумената за борбу против корупције, стручној јавности, као и свим грађанима заинтересованим за слику стања у коме се Република Србија тренутно налази у погледу борбе против корупције.

Из наведеног извештаја се неспорно утврђује да је Агенција за борбу против корупције оценила да је  Републички геодетски завод реализовао све активности у складу са индикатором, осим активности: „Запослити стручне кадрове у складу са  сиситематизацијом.“ Агенција за борбу против корупције је навела да ову активност није могла оценити као спроведену у складу са индикатором, с обзиром да цео посао око запошљавања новог кадра још увек није у потупуности окончан, али се претпоставља да ће Републички геодетски завод већину својих кадровских капацитета попунити у овој години. Истичемо да би Републички геодетски завод и ову активност у потпу ности реализовао али је реализацију исте пролонгирао штрајк појединих запослених у овом органу, што се одразило и на друге сегменте рада не само овог органа, већ и на рад других органа и ималаца јавних овлашћења.

Републички геодестки завод са задовољством обавештава запослене, стручну јавност и све грађане Републике Србије да је реализација предметних активности из Ревидираног акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, још један од доказа да ће  Завод са успехом остварити све започете реформе у области катастра и осталих послова из делокруга овог органа.

У прилогу можете погледати извод из Извештаја Агенције за борбу против корупције у делу који се односи на Републички геодетски завод.

Извештај Агенције за борбу против корупције

Започните разговор са оператером