06.06.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА ИЗРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА

Обавештавамо све учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места који је објављен 27.12.2018. године на сајту РГЗ, Службе за управљање кадровима, Националне службе за запошљавање и листу Послови, да ће се тестирање кандидата реализовати након ожалбеног периода по закључцима о одбијању кандидата који нису испуњавали услове за учешће на конкурсу. Такође, цео процес у оквиру спровођења конкурса оптерећивале су активности у вези штрајка дела запослених, као и спровођење управног надзора над радом РГЗ и других инспекција, надзора и слично која су спровођена у РГЗ, тако да ће се тестирање кандидата, односно провера знања путем теста реализовати у периоду од средине јула месеца 2019. године.

Сви кадидати биће благовремено обавештени о времену и месту почетка тестирања, на начин како је то наведено у тексту јавног кокурса, као и на сајту Републичког геодетског завода.

 

За јавни конкурс за пријем 107 лица на извршилачким радним местима у Републичком геодетском заводу стигло је укупно 1421 пријава, а конкурисало је 317 кандидата.

 

Питања за припрему кандидата смо објавили и могу се погледати на Огласи за радна места.

Започните разговор са оператером