17.06.2019.

Јавна набавка добара - Набавка бензина evro premium BMB -95

За потребе Републичког геодетског завода, а на основу Оквирног споразума Управе за заједничке послове републичких органа.
Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером