26.06.2019.

Србија као пример за дигитализацију

Технолошка решења примењена у РГЗ-у представљају пример на који се угледају друге земље.
Блиц 24. 06. 2019.

/content/Vesti/2019/06-Јун/Blic 2406.PNG

Започните разговор са оператером