03.07.2019.

Извештај о јавним набавкама за други квартал 2019. године

Извештај је састављен од 7 докумената, и то:

1. Образац А за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности) за период: II квартал 2019. године;

2.  Образац А1 за евидентирање података о изменама закључених уговора за период: II квартал 2019. године;

3. Образац А2 за евидентирање података о извршењу закључених уговора за период II квартал 2019.  године;

4. Образац Б за евидентирање података о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности за период: II квартал 2019. године; 

5. Образац В за евидентирање података о поступцима јавних набавки за период: II квартал 2019.  године;

6. Образац Г за евидентирање података о набавкама на које се закон не примењује за период: II квартал 2019. године;

7. Непланиране набавке-закључени уговори: II квартал 2019. године;

 

 

Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером