23.07.2019.

Јавна набавка мале вредности - Консултантске услуге за одржавање опреме за комуникације

Јавна набавка услуге мале вредности – Консултантске услуге за одржавање опреме за комуникације (јавна набавка број11/2019)
Започните разговор са оператером