02.08.2019.

Постављење вршиоца дужности помоћника директора Сектора за надзор и контролу

Одлуком Владе Републике Србије од 25.07.2019. године, на место вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода – Сектор за надзор и контролу, постављена је Анита Божиновић, дип. геод. инж., почев од 6. августа 2019. године.

Биографија:

Рођена је 1973. године у Зајечару. Завршила је гимназију у Неготину и дипломирала на Грађевинском факултету – Одсек за геодезију Универзитета у Београду. После завршетка факултета, као стипендиста Републичког геодетског завода, 2001. године с е запошљава у Заводу, где и данас ради. На место помоћника директора Сектора за надзор и контролу, постављена је одлуком Владе Републике Србије 25.07.2019.године. У току своје радне каријере у Републичком геодетском заводу обављала је следеће послове:

2018 - 06.08.2019. –  Начелник одељења за праћење пројеката, аналитику и праћење реализације рада

Поред руковођења Одељењем, активно учествује у изради и спровођењу докумената Јавних политика кроз разраду приоритетних циљева Завода: Акциони план за спровођење Програма Владе; Програм економских реформи 2018-2020 и 2019-2021; Акциони план за спровођење Стратегије јавне управе у Републици Србији; Акциони план за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке Doing Business. Такође, учествује у разним фазама Пројекта Светске банке „Унапређење земљишне администрације у РС”, као и у утврђивању методологије праћења перфоманси рада Завода, са посебним освртом на ефикасност и квалитет рада у Службама за катастар непокретности. 

2011 - 2018 – Начелник одељења за израду дигиталних катастарских планова при Сектору за катастар непокретности

Руковођење радом Одељења на активностима израде дигиталних катастарских планова (ДКП) и имплементирање нових технологија у области израде планова у дигиталном облику. У овом периоду успешно је завршена израда ДКП-а на целокупном подручју Републике Србије.

2009 - 2011 – Руководилац пројектног центра

Руковођење активностима на реализацији и подршци Пројекту Светске банке на успостављању катастра непокретности и упису права у Републици Србији, као и израда и организација израде техничке документације за спровођење пројектних активности.

2001-2009 – Послови у Пројектном центру, Сектору за катастар непокретности и Сектору за основне радове;

У овом периоду обављала је активности на припреми пројектне документације за Пројекат Светске банке, изради програма радова за израду ДКП-а који се финансирају из кредита Светске банке, као и изради пројектне документације и техничких спецификација за израду ДКП-а. Поред тога, обављала је и активности на изради, координацији и праћењу реализације годишњег програма радова Сектора за катастар непокретности, изради 3D модела Републике Србије, итд.


Говори енглески језик. Удата је и мајка двоје деце.