09.08.2019.

Обавештење за учеснике јавног конкурса

Обавештавамо учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У наредном периоду почев од 20.08. до 05.09.2019. године планирано је следеће:

20.08.2019. године

- Тестирање кандидата познавања рада на рачунару - практичним радом;

23.08.2019. године

- Тестирање кандидата познавања база података и ГИС-а - практичним радом за радно место (редни број 3) за унутрашњу контролу базе података ДКП;
- Тестирање кандидата познавања рада ГИС алата - практичним радом за радно место (редни број 32) шефа Одсека за аналитику тржишта и за радно место (редни број 33) за процену земљишта;

27.08.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 1) за обраду и контролу података снимања;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 2) надзора над радом геодетских организација;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 31) за архивирање документације;

28.08.2019. године

- Тестирање вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова у СУК-у

02.09.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 4) за подршку и контролу;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 5) за руководиоца Групе за ажурирање података катастра непокретности;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 14) шефа Службе за катастар непокретности;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 16) руководиоца Групе за ажурирање података катастра непокретности;

03.09.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 11) за стручне и управне послове;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 24) за стручне и управне послове;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 30) за израду другостепених одлука;

 04.09.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 3) за унутрашњу контролу базе података ДКП;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 32) шефа Одсека за аналитику тржишта;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 33) за процену земљишта;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 34) информатичара програмера;

Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса

Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522
Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем е-маил адресе коју су доставили приликом конкурисања.
У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.
О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.
 

Започните разговор са оператером