13.09.2019.

Обавештење за учеснике јавног конкурса

Обавештавамо учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања, тестове познавања рада на рачунару и тестирање вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења.

У наредном периоду почев од 23.09. до 08.10.2019. године планирано је следеће:

23.09.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 6) за провођење промена у базама података;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 8) руководиоца Групе за издавање података катастра непокретности;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 9) за припрему и издавање података;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 21) руководиоца Службе за катастар непокретности;

24.09.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 7) за унос података;

25.09.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 10) за припрему података службене евиденције;

26.09.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 13) за канцеларијске и евиденцијске послове;

01.10.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 15) за припрему података службене евиденције;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 18) за унос података;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 19) за послове писарнице;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 20) за канцеларијске и евиденцијске послове;

02.10.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 12) за послове писарнице;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 17) за провођење промена у базама података;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 22) за припрему података службене евиденције;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 23) за послове писарнице;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 25) за издавање података;

03.10.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавање области) за радно место (редни број 28) за пријем, разврставање и евиденцију поште;

08.10.2019. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавање области) за радно место (редни број 29) архивара;

Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса

Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522

Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем e-mail адресе коју су доставили приликом конкурисања.

У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.

О свим наредним корацима и плановима благовремено ћемо достављати информације, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.

Започните разговор са оператером