25.10.2019.

Одржане су прве радионице за професионалне кориснике еШалтера

У седишту Републичког геодетског завода одржане су радионице за професионалне кориснике еШалтера 18.11,15.11, 04.11, 01.11, 28.10, 25.10, 28.10, 01.11. и 04.11.2019. године. Радионицу која је одржана 25.10. отворио је директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић.

Присутинма се у прва два термина обуке обратила Соња Ракић, помоћник директора за катастар непокретности. Презентације са упутствима су одржали Марко Драгутиновић из Сектора за катастар непокретности , Николина Влатковић и Марија Рашковић из Одељења за процену и вођење вредности непокретности.

Трећа радионица о раду еШалтера за лиценциране геодетске организације, 01.11.2019.

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 0111-01.png

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 0111-02.png

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 0111-05.png

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 0111-06.png

Друга радионица о раду еШалтера за лиценциране геодетске организације, 28.10.2019.

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 2810-2.png

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 2810-3.png

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 2810-1.png

Прва радионица о раду еШалтера за лиценциране геодетске организације, 25.10.2019.

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 07.png

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 05.png

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 08.png

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 03.png

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 02.png

/content/Vesti/2019/10 - Oktobar/Радионица/радионица 09.png