28.10.2019.

Јавна набавка добра-набавка софтвера система Е-жалба

Поступак јавне набавке добара – Набавка најновијег софтвера “система Е-жалба”, UPGRADE и UPDATE истог – аналитичка платформа (јавна набавка број 5/2019).
Започните разговор са оператером