29.10.2019.

Јавна набавка добра - Набавка најновије верзије андроид и web апликације

Поступак јавне набавке добра - Набавка најновије верзије андроид и web базиране апликације за теренски приказ инсталација и инфраструктуре (ЈН 8/2019)
Започните разговор са оператером