30.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору по основу централизоване јавне набавке

Набавка 3677 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Александровац.
Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером