05.11.2019.

Јавна набавка услуге - каско осигурање службених возила

Поступак јавне набавке - каско осигурање службених возила РГЗ-а. Јавна набавка број 6/2019.
Започните разговор са оператером