20.11.2019.

Јавна набавка мале вредности добара - Надоградња софтвера за апликацију Е-ПРИМЕДБЕ

Поступак јавне набавке мале вредности добара – Надоградња софтвера за апликацију Е-ПРИМЕДБЕ (јавна набавка број 8/2019).
Започните разговор са оператером