03.12.2019.

Нови е-сервис Републичког геодетског завода на услузи грађанима и привреди

Републички геодетски завод је развио, тестирао и пустио у рад електронски шалтер – еШалтер, јединствен информациони сервис који повезује неколико процедура у различитим органима државне управе, професионалним геодетским организацијама и различитим нивоима управе.

Најновији е-сервис у оквиру еШалтера РГЗ-а омогућава лиценцираним геодетским организацијама да комуницирају са РГЗ-ом искључиво електронским путем без обзира где се они налазе што ће смањити огромне проблеме грађанима Србије и унапредити ефекасност у раду и смањити корупцију.

У пракси, овим унапређењем грађанима је омогућено дигитално подношење захтева катастру путем лиценцираних геодетских организација. Сада ће грађани све своје послове везане из области рада геодетских организација моћи да обаве у свом граду, без обзира где се њихова непокретност налази, што је огромна уштеда времена и новца имајући у виду да је до сада било неопходно отпутовати у место у ком се непокретност налази и поднети захтев у тамошњој служби катастра непокретности.

Републичком геодетском заводу се грађани обраћају због разних проблема који у основи настају због непознавања комплексне проблематике око уписа или неког посла везаног за непокретности. Сада постоји брз, поуздан, доступан и бесплатан приступ који отклања бројне недоумице и неспоразуме док су раније грађани били остављени на милост и немилост разним мешетарима  користећи чињенице да је систем био неприступачан.

Нови е-сервис је најлакши, најбржи и најпоузданији пут да грађани реше проблеме везане за њихову имовину. У Републици Србији тренутно постоји 440 лиценцираних геодетских организација која немају никаква ограничења у вези пружања геодетских услуга ни у погледу територије, радног времена или неког другог ограничења осим да раде у складу са законом и буду на услузи грађанима. Како би се додатно олакшало грађанима, Републички геодетски завод је израдио и мапу лиценцираних геодетских организација и обезбедио увид у све неопходне пословне податке. Мапи се може приступити преко насловне странице веб сајта РГЗ-а кликом на банер „геодетске организације“.

Укратко, новим е сервисом смањено је оптерећење за грађане а истовремено је омогућено да администрација непокретности функционише лакше, једноставније, ефикасније и поузданије.

еШалтер-а осим за катастарску процедуру служи и у процедурама Пореске управе, Локалне пореске администрације и Јавних комуналних предузећа (у систему обједињене наплате). Дакле, једним слањем исправе која је настала у било ком органу, или код јавног бележника, кроз еШалтер се иницирају различити пословни процеси (процедуре) у различитим органима. Ранији систем је подразумевао да грађани сами након прибављања исправе исту доносе у Катастар, у Пореску управу, у Локалну пореску администрацију и у Јавна комунална предузећа. еШалтер омогућава да аутоматски органи код којих исправа настаје, уместо грађана, достављају исправу у све поменуте органе и предузећа. На тај начин грађани немају обавезу, ни потребу, да иду са документима од шалтера до шалтера.