04.12.2019.

Поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев

Поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев 8m3 за потребе СКН Трговиште путем наруџбенице.
Започните разговор са оператером