05.02.2020.

Јавна набавка добра - најновије верзије постојећих софтвера

Отворен поступак јавне набавке добра – најновије верзије постојећих софтвера (МНТ) за Intergraph/Erdas/Bentley/TerraSolid софтверска решења са одржавањем (јавна набавка број 2/2020)
Започните разговор са оператером