06.02.2020.

Закон о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

На двадесетом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву расправљало се током 27. и 28. јануара 2020. године о предлозима неколико закона.

О Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање за Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој расправљало се 28.01.2020. године. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање за Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке усвојен је 03.02.2020. године са 134 гласа за.