19.02.2020.

Јавне набавке мале вредности услуге - Коришћење мобилног телефона

Јавне набавке мале вредности услуге – Коришћење мобилног телефона за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 4/2020).
Започните разговор са оператером