20.02.2020.

Јавна набавке услуге - Сервисирање фотокопир апарата

Поступак јавне набавке мале вредности услуге – Сервисирање фотокопир апарата (јавна набавка број 3/2020).
Започните разговор са оператером