28.02.2020.

Јавна набавка услуге - Одржавање софтвера Trimble Business Center Аdvance

Поступак јавне набавке услуга – Одржавање софтвера Trimble Business Center Аdvance (јавна набавка број 2/2020) - јавна набавка мале вредности.
Започните разговор са оператером