19.03.2020.

АПЕЛ ГРАЂАНИМА ДА МАКСИМАЛНО ИСКОРИСТЕ МОГУЋНОСТИ ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ СА КАТАСТРОМ

Републички геодетски завод је у поступку реформи успео да дигитализује велики број својих услуга и сервиса. Имајући у виду да је, у Републици Србији, због заштите од корона вируса од понедељка 16. марта, уведено ванредно стање уз препоруку да се минимализује свако кретање и избегава окупљање у затвореном простору, апелујемо на све грађане да максимално искористе погодности дигитализације катастра и да до жељених информација дођу коришћењем сервиса еКатастар и дигиталне платформе ГеоСрбија.
РТС 1, 17. 03. 2020.

TV Studio B, 17. 03. 2020.

.

  • Увид у базе података катастра могуће је остварити коришћењем сервиса еКаастар и ГеоСрбија.
  • Све захтеве грађана и привреде лиценциране геодетске организације и адвокати могу да подносе преко апликације „еШалтер“ чије је коришћење врло једноставно. Списак лиценцираних геодетских организација налази се на сајту РГЗа, а ускоро ће бити објављен и списак адвоката регистрованих за сервис еШалтер. Судови и нотари, као обвезници доставе, већ су раније дигитално повезани са катастром.
  • Ток решавања поднетих захтева грађани могу да прате преко сервиса „еКатастарСтатус предмета“.
  • Уколико буде потребе грађани могу да упуте жалбу на квалитет и брзину рада службе или због дугог чекања на решавање предмета, кроз сервис „еПримедбе на рад катастра“.
  • Сва питања и недоумице у вези примене закона грађани могу да упуте на адресу pravnapodrska@rgz.gov.rs, а у најкраћем року добиће одговор такође у дигиталној фоми од компетентних и најискуснијих државних службеника.
  • Захваљујући новим одредбама Закона о изменама и допунама Закона о упису у катастар непокретности и водова сва решења која доноси катастар биће доступна у дигиталном облику на „Електронској огласној табли“.
  • Планирано је да до краја марта приступ „еШалтеру“ буде омогућен и свим банкама у Србији што ће допринети бржој реализацији уписа и брисања хипотека и других послова у вези са непокретностима које банке обављају.

РГЗ позива све грађане којима је потребно да обаве своје послове у катастру, да користе дигиталне сервисе и на тај начин, својим савесним понашањем допринесу очувању здравља заједнице.