20.03.2020.

КОМУНИКАЦИЈА ГРАЂАНА СА РЕПУБЛИЧКИМ ГЕОДЕТСКИМ ЗАВОДОМ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

У складу са  закључком Владе РС 05 бр. 53-2561/2020 о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта у оргаима државне управе обавештавамо вас да се обављање послова за које је био потребан непосредни контакт са странкама наставља путем писане или електронске поште или телефонским путем. Са тим у вези обавештавамо вас о адресама на које се можете обратити секторима Републичког геодетског завода и службама за катастар непокретности.
СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Поштанске и е-mail адресе и бројеве телефона свих служби за катастар непокретности можете наћи на ОВОМ линку.

Услуге преко еШалтера грађанима и привреди могу да пруже јавни бележници, лиценциране геодетске организације и адвокати.

Приступ еШалтеру имају сви јавни бележници, лиценциране геодетске организације и регистроване адвокатске канцеларије.

Претрагу лиценцираних геодетских организација можете обавити на ОВОМ линку.

Списак регистрованих адвокатских канцеларија налази се ОВДЕ.

ПРОВЕРА СТАТУСА ПРЕДМЕТА

Статус свог предмета можете проверити коришћењем дигиталног сервиса еКатастар на ОВОМ линку.

/content/Vesti/2020/03 Март/Print skreen_LI.jpg

ПРИМЕДБЕ НА РАД СЛУЖБИ КАТАСТРА

Све примедбе на рад служби катастра можете послати коришћењем ОВОГ дигиталног обрасца.

 

ПРАВНА ПОДРШКА

Уколико вам је поребна правна подршка у вези предмета који сте поднели катастру можете се обратити на е-mail адресу pravnapodrska@rgz.gov.rs.

Додатне информације можете наћи на ОВОМ линку

 

ОГЛАСНА ТАБЛА

Огласна табла налази се на ОВОМ линку.

 

ЈАВНИ УВИД У БАЗУ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавни увид у базу података катастра непокретности доступан је кроз дигитални сервис еКатастар на ОВОМ линку.

Податке у графичком облику можете прегледати на дигиталној платформи ГеоСрбија – www.geosrbija.rs.

 

ИНФО ЦЕНТАР

Бројеви телефона инфо центра налазе се на ОВОМ линку.

 

КОМУНИКАЦИЈА БАНАКА СА КАТАСТРОМ

Банке са катастром ступају у комуникацију преко еШалтера. Све информације о прикључивању банака на сервис еШалтер можете наћи на ОВОМ линку.

Сва упутства за еШалтер налазе се на ОВОМ линку.
 

КОМУНИКАЦИЈА АДВОКАТА СА КАТАСТРОМ

Адвокати са катастром ступају у комуникацију преко еШалтера. Све информације о прикључивању адвоката на сервис еШалтер можете наћи на ОВОМ линку.

Сва упутства за еШалтер налазе се на ОВОМ линку.

 

КОМУНИКАЦИЈА ЛИЦЕНЦИРАНИХ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА КАТАСТРОМ

Лиценциране геодетске организације са катастром ступају у комуникацију преко еШалтера. Опширније информације о коришћењу сервиса еШалтер можете наћи на ОВОМ линку.

Сва упутства за еШалтер налазе се на ОВОМ линку.

 

ДИРЕКТОР И СЕКТОРИ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА

Поштанску и е-mail адресе и бројеве телефона у кабинету директора и свих сектора Републичког геодетског завода можете наћи на ОВОМ линку.

Имајући у виду да је, у Републици Србији, због заштите од корона вируса од понедељка 16. марта, уведено ванредно стање уз препоруку да се минимализује свако кретање и избегава окупљање у затвореном простору, директор Републичког геодетског завода објаснио је за РТС, у емисији Београдска хроника, на који начин грађани могу да искористе резултате реформи и дигитализације катастра и да до жељених информација дођу коришћењем сервиса еКатастар и дигиталне платформе ГеоСрбија.

РТС 1, 17. 03. 2020.