06.04.2020.

Електронска огласна табла у функцији

Овим путем вас обавештавамо да је Републички геодетски завод поштујући одребе Закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катстар непокретности и водова које се односе на доставу решења, као и одлуке и препоруке Владе, започео дистрибуцију донетих решења.

Републички геодетски завод ће убудуће решења сем уобичајеног начина доставе путем ПТТ – оператора, јединственог електронског сандучића, иста објављивати на електронској огласној табли која је доступна на web презентацији Завода. Електронска табла је нова услуга која служи за потребе јавног саопштавања, објављивања решења, као и других аката које доносе службе за катастар непокретности, што у много чему побољша транспаретност у раду Завода, као и поузаданост, ефикасност и приступачност услуга које пружамо грађанима.  Истој можете приступити на адреси: oglasnatabla.rgz.gov.rs

Молимо за разумевање и стрпљење обзиром да у отежаним условима рада улажемо велике напоре како би свим грађанима изашли у сусрет за време трајања ванредног стања, а уједно препоручујемо да користите све расположиве Е-сервисе Завода који несметано функционишу и којима с лакоћом приступате.