Служба за катастар непокретности Димитровград

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Балканска 2

Место: 18320 Димитровград

Е-пошта: skn.dimitrovgrad@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Александра Николов

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар