Служба за катастар непокретности Бачка Топола

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Петефи бригаде 5

Место: 24300 Бачка Топола

Е-пошта: skn.b.topola@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Милоња Божовић

Приступ за особе са инвалидитетом: Да

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар