Служба за катастар непокретности Земун

 

Радно време: 07.30-15.30

Адреса: Кеј ослобођења 29, 2. спрат

Место: 11080 Земун

Е-пошта: skn.zemun@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Бане Вујанац

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар