Служба за катастар непокретности Врњачка Бања

 

Радно време: 07.00-15.30

Адреса: Крушевачка 17

Место: 36210 Врњачка Бања

Е-пошта: skn.vbanja@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Михајло Сарић

Приступ за особе са инвалидитетом: Да

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар