Служба за катастар непокретности Ковин

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Светозара Марковића 15

Место: 26220 Ковин

Е-пошта: skn.kovin@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Никола Манчев

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар